Telekomunikacja

Zainteresowanie operatorów telekomunikacyjnych na całym świecie skupia się obecnie na technologii LTE. Technologia ta, ze względu na szerokie pasmo i wysokie częstotliwości – ale także z innych względów, takich jak sprawność i niezawodność usług świadczonych w tej technologii, skutkuje koniecznością zmniejszenia komórek (zasięgu stacji bazowych), a zatem zwiększenia liczby instalacji masztowych. Maszt GETS spełnia w tym wypadku wszelkie wymogi niezbędne dla instalacji różnorodnych urządzeń antenowych.