Obronność

Maszt GETS spełnia funkcje obserwacyjne i ostrzegawcze. Posiada zintegrowane systemy do monitoringu i nadzoru elektronicznego terenów chronionych i granic (kamery, radary, sonary), a także systemy monitorowania bezpieczeństwa. W rezultacie możliwe jest wykrycie ryzyka wystąpienia katastrof naturalnych (pożarów w ekosystemach leśnych, powodzi, zwłaszcza w miejscach pozbawionych infrastruktury). Poza tym stosowanie masztów ma wpływ na bezpieczeństwo transportu; zainstalowane systemy mogą kontrolować transport lądowy, wodny i powietrzny. Inną opcją jest wizyjna identyfikacja pojazdów (Inteligentne Systemy Transportowe - ITS).